El proppassat divendres 05 d’abril vam realitzar una acollida col·lectiva per iniciar un Grup d’Ajuda Mutua entre dones, on vam participar activistes i sòcies tant d’ActivaMent com d’altres entitats en primera persona.

Aquesta reunió ha partit de la necessitat de reforçar l’horitzontalitat en espais de cures on puguem compartir les nostres experiències relacionades amb el malestar psicològic i amb l’atenció a la salut mental en primera persona.

També ens interessa relacionar aquestes experiències amb el gènere, la diversitat sexual, l’origen ètnic i altres de les nostres experiències vitals, així com problematitzar l’etiqueta de “trastorn mental”. La intenció és generar trobades on no només tinguem en comú experiències de malestar, patiment psíquic i/o processos de psiquiatrització, sinó on també puguem compartir la nostra exposició a diferents formes de violència, com la violència masclista. A partir de compartir aquestes experiències volem crear aprenentatges comuns i estratègies de suport mutu.

El GAM es realitzarà tots els divendres de 17:00 a 19:00 hores a la seu d’ActivaMent (C/ Rocafort 242, 3a planta). Per a més informació escriure al correu dones@activament.org.

Comentarios: