De l’ansietat a l’atac de pànic: Un viatge a les profunditats de la foscor

És molt comú en les persones que patim depressió també tenir ansietat en algun moment (no totes, per descomptat, però sol passar).