Masclisme quotidià a la consulta de salut mental

A aquestes altures ningú hauria de sostenir sense envermellir de vergonya que els professionals de salut mental no tenen enormes biaixos personals que òbviament influeixen en la seva pràctica professional.