Qui som?

Som un moviment associatiu de salut mental en primera persona: constituït, organitzat i dirigit per persones que vam passar o estem vivint amb una situació de patiment psicosocial i/o amb diversitat mental, ens hem organitzat per participar com agent actiu en l’àmbit de la salut mental a Catalunya (associació reconeguda per la Generalitat de Catalunya, CIF: G65671828).

Missió

Hem decidit constituir-nos com a associació per treballar en la millora de la qualitat de vida de totes i cadascuna de les persones del nostre col·lectiu, i fer la nostra societat més justa i inclusiva.

Visió

Ser una entitat de referència en l’activisme de salut mental en primera persona de Catalunya, promovent l’empoderament, l’exercici de la ciutadania activa, la defensa dels nostres drets i l’abandonament del rol de malalt entre qui hem estat diagnosticades d’un trastorn mental.

Objectius

Des de la nostra associació, ens posem en peu per a:

 • Atorgar veu al nostre col·lectiu davant de les administracions i les institucions.
 • Defensar els nostres drets i deures.
 • Col·laborar, com agent actiu, amb els serveis i d’altres institucions de salut mental de Catalunya.
 • Lluitar contra l’estigma i l’autoestigma que patim les persones que hem estat diagnosticades amb un trastorn mental.
 • Fomentar l’empoderament de les persones del nostre col·lectiu.
 • Oferir-nos recolzament mutu.

Des d’aquest petit espai, tendim la mà a totes les persones que, siguin o no del nostre col·lectiu, desitgin un món millor i comparteixin la nostra il·lusió de fer aquesta societat més inclusiva i justa.

Valors

Autogestió

L’organització, direcció i presa de decisions d’ActivaMent està a càrrec de qui hem viscut l’experiència del patiment psicològic o la diversitat mental.

Actuem en primera persona

Som una entitat constituïda, organitzada i dirigida per, i per a, persones amb l’experiència del trastorn mental.

Acceptem la col·laboració de totes les persones, amb o sense un diagnòstic, que vulguin lluitar contra les injustícies que hi ha en el món de la salut mental, però l’organització, direcció i presa de decisions d’ActivaMent hi és a càrrec de qui hem viscut o vivim amb un trastorn mental.

Igualtat

Som una organització horitzontal, amb un funcionament no-jeràrquic, inclusiu i assembleari, en la que la veu de totes les persones sòcies té la mateixa importància.

Funcionem Sense Diferències de Jerarquies

Som una organització horitzontal, a la qual la veu de totes i cadascunes de les persones sòcies té la mateixa validesa i importància, ocupi o no un càrrec dintre de l’associació.

A ActivaMent, les reunions i les instàncies de presa de decisions són obertes i la informació necessària per a decidir acuradament és accessible per a tots els membres de l’associació. Així, la direcció i responsabilitat es comparteixen entre tots els socis i sòcies, enlloc d’estar centralitzada tan sols en la Junta Directiva o en els òrgans de govern.

Justícia

Amb el compromís de fer la nostra societat més justa i solidària, defensem els drets de les persones amb un diagnòstic de trastorn mental i promovem el reconeixement de les nostres capacitats.

Estem oberts a la diversitat de Veus

A la nostra associació estem oberts i fomentem que cada persona pugui fer sentir la seva pròpia veu, les seves idees i les seves propostes.

Des d’ActivaMent no pretenem ser la veu del nostre col·lectiu, simplement perquè això és impossible: no hi ha una veu única, sinó múltiples i diverses. Com succeeix a la política o a qualsevol altre àmbit, cada persona pot defensar idees i valors molt diferents. En aquest sentit, el nostre objectiu és oferir la força d’un altaveu, per a que les paraules de cadascú tinguin més ressò.

Solidaritat

Treballem des de la col·laboració i la no competència, recolzant-nos mútuament, aprenent de l’experiència compartida i fent xarxa amb altres col·lectius discriminats.

Treballem per l’empoderament de les persones amb trastorn mental

Des d’ActivaMent oferim un espai per a recuperar i/o desplegar la capacitat de presa de decisions, la ciutadania activa i per a ser agents actius de la pròpia vida.

Empoderar-se no vol dir “fer un curs d’empoderament” a on s’expliqui què significa el concepte, ni tampoc fer algun exercici aïllat en un context lúdic. Per contra, l’empoderament requereix d’una pràctica quotidiana a on cadascú/na pugui desplegar les seves pròpies capacitats i prendre les regnes de la seva vida.

Diversitat

Entenem el valor de les diferències i ens enriquim amb les capacitats de totes i cadascuna de les persones que fan ActivaMent, no imposant una veu única i promovent la pluralitat de postures i opinions.

Funcionem amb un sistema de democràcia directa

En la nostra associació les decisions es prenen de manera assembleària, amb la veu i el vot de tots els socis i sòcies que vulguin participar-hi. El nostre és un sistema de responsabilització personal i col·lectiva, i no pas un sistema de delegació de responsabilitats.

El dret de votar cada 4 o 5 anys o, en el millor dels casos, de participar en l’aprovació anual dels pressupostos de l’entitat, és un exercici molt limitat de ciutadania activa i, sovint, contrari a l’empoderament. Des d’ActivaMent entenem que la presa de decisions és un element fonamental per a l’aprenentatge de la ciutadania activa i per a l’empoderament de les persones. Per tant, creiem que s’ha de fomentar la participació dels socis i sòcies en totes i cadascuna de les decisions estratègiques de l’entitat.

Transparència

Posem a l’abast de qui vulgui accedir-hi tota la informació sobre la nostra organització jurídica, fonts de finançament, equip de persones contractades i voluntàries, Estatuts i projectes.

Garantim la transparència econòmica i de gestió

El nostre òrgan de decisió és l’assemblea. Els projectes finançats i les sol·licituds de subvencions o ajuts passen per les reunions d’assemblea per ser acceptades. Cada any, s’elabora un informe de la tresoreria detallant les fonts de finançament, pressupostos, despeses, projectes desenvolupats, resultats obtinguts, etc., així com un informe detallat de cada projecte desenvolupat. Aquests informes es presenten a la base social i també es publiquen a la nostra web, dins de la memòria anual. Pel que fa a les nostres Fonts de Finançament, l’any 2021 les Fonts Pròpies van representar el 44%, les Privades, el 39% i les Públiques, el 17%.

Perspectiva de Gènere

Treballem per revertir la doble discriminació que viuen les dones del nostre col·lectiu: per gènere i per salut mental.

Treballem amb Perspectiva de Gènere

En el món de la salut mental la discriminació que viuen les dones és doble: per ser dona i per tenir un trastorn mental. Això es tradueix en menys oportunitats de recuperació i reinserció social. A la nostra tasca quotidiana treballem per a revertir aquesta situació.

Ara bé, treballar amb perspectiva de gènere no vol dir, tan sols, prendre cura de les expressions que s’utilitzen o de la distribució de càrrecs dins de l’associació. Aquestes són tasques necessàries però no suficients. A més a més, cal no funcionar amb estructures de poder patriarcals ni amb l’anacrònic model d’un líder i els seus seguidors/subordinats. Són les estructures de les institucions i les dinàmiques socials, més que no pas les persones, les que reprodueixen el patriarcat.

Antifeixisme

Combatem els discursos d’odi que afecten als diversos col·lectius discriminats. Defensem els drets de totes les persones psiquiatritzades i no només els de les blanques, europees i heteronormatives.

Ens Solidaritzem amb altres Col·lectius Discriminats

A ActivaMent, ens solidaritzem, col·laborem i treballem en xarxa amb altres col·lectius de persones que són objecte de prejudicis i discriminació.

Totes les formes de discriminació i marginació generen patiment psicològic. Per tant, tot i que la nostra principal àrea de treball i els nostres objectius tenen a veure amb el món de la salut mental i les persones amb l’experiència del trastorn mental, entenem com a pròpies totes les lluites contra aquestes injustícies.

Equip

Junta Directiva

Laura
LauraSicilia
Dani
DaniFerrer
Vicepresident
info@activament.org
Josep Mª
Josep MªMartínez
Secretari
Inma
InmaArriaga
Vocal de Secretaria
inmaarrigui@gmail.com
Beatriz
BeatrizPérez
Vocal de Recerca
Hernán
HernánSampietro
Vocal de Drets
drets@activament.org

Vocals de les Delegacions Territorials

Daniel
DanielLópez
Barcelonès Nord
badalona@activament.org
Núria
NúriaPrats
Barcelonès Nord
gramenet@activament.org
M. Ángel
M. Ángel Moreno
Garraf-Penedès
garraf@activament.org
Andreu
AndreuMas
Alba
AlbaValero
Núria
Núria Balcells
Esther
EstherCarbonero
Susana
SusanaAmigó
Baix Llobregat i L’Hospitalet
baixllobregat@activament.org
J. Manuel
J. ManuelLópez

Equip Tècnic

Viviana
Viviana Carmona
Coordinadora de Projectes
projectes@activament.org
Paula
PaulaLópez
Coordinadora de Projectes
activament@activament.org
Ariadna
AriadnaSáez
Coordinadora de Projectes
activament@activament.org

Voluntariat de Gestió

Cristina
CristinaMéndez
Àrea d’Art i Cultura
art@activament.org
Marta
MartaJover
Suport Granollers
granollers@activament.org

Transparència

Estatuts

Document que presenta les normes internes que regeixen la nostra associació a nivell legal. Els Estatuts regulen els drets i obligacions de la base social, la Junta Directiva i els seus respectius càrrecs, les Delegacions Territorials, el personal contractat i el voluntariat, l’economia i finances de l’entitat, etc.

Per a l’actualització dels Estatuts, aprovada el gener de 2022, es va realitzar un procés consultiu participatiu entre tots els membres de l’associació, que va comptar amb l’assessorament jurídic de Torre Jussana.

Pla Estratègic 2018-2022

El present document és una resposta a la necessitat de comptar amb una orientació per al treball que desenvolupem a la nostra entitat i és un recurs fonamental per garantir la sostenibilitat i bon funcionament d’ActivaMent.

Fer un nou pla era una necessitat degut al ràpid creixement viscut per l’associació els últims anys, en els quals se’ns han obert nous horitzons, hem arribat a nous territoris i comptem amb noves línies d’acció. La nostra realitat actual requeria tornar a fer un procés col·lectiu de reflexió per definir el camí a seguir. Es feia necessari respondre novament a les preguntes bàsiques de qui som, què fem, com funcionem i per a què treballem.

El Pla Estratègic 2018 – 2022 ens presenta l’ideari, els objectius i les línies d’acció que la nostra entitat desenvoluparà els propers 5 anys. Aquest document ens serveix com guia i referència de treball, tant a nivell global de l’entitat, com per als diferents equips i delegacions territorials. El Pla també ens permet disposar de criteris que facilitin fer el seguiment i avaluació del treball realitzat.

Memòries de Projectes

Presenten cada any les diverses activitats, projectes i àrees de gestió d’ActivaMent Catalunya Associació. Aquest document exposa els objectius pels quals hem desenvolupat cada activitat, fent una avaluació dels assoliments i de les fites pendents. Hi podreu trobar dades quantitatives i qualitatives del desenvolupament anual de la nostra entitat, tot il·lustrat amb gràfics i fotografies dels companys i companys que portem endavant ActivaMent. Pots consultar-les aquí:

Transparència Econòmica 2022

La Transparència és un dels valors d’ActivaMent. Des dels inicis hem fet públiques les fonts de finançament i hem publicat les memòries econòmiques:

Ingressos

Els nostres ingressos del 2022, provenen:

 • El 6% de Fonts Privades (aquest any, només donacions).
 • El 76% de Fonts Pròpies (quotes de socis, venda de productes i serveis).
 • El 18% de Fonts de Finançament Públiques.
Despeses
 • Al 2022, la principal despesa d’ActivaMent ha estat el pagament dels Salaris, Seguretat Social i indemnitzacions als treballadors en plantilla amb 36.665,12(59% del total).
 • En segon lloc trobem la Resta de Despeses d’Explotació i Altres Despeses amb 13.874,92 (22% del total). Aquí destaquem , sobretot, les despeses de la gestoria (2.649,59), el lloguer del local de la seu (2.468,40), despeses de desplaçaments vinculades sobretot al projecte Erasmus+ (2.338,20) que ja hem recuperat en escreix.
 • Finalment tenim els Serveis de Professionals Independents amb 11.602,33 (19% del total).
Col·laboradors
Logo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalanya
Logo de la Diputació de Barcelona
Logo de l'Ajuntament de Barcelona
Logo de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Logo de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Logo de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Logo de l'Ajuntament de Berga
Logo de l'Ajuntament de Terrassa
Logo de Pinnae Fundació
Logotip del programa Erasmus+
Logo d'Obertament