En aquest apartat podràs trobar tots els materials produïts per ActivaMent Catalunya Associació, tant els elaborats de manera interna, com els realizats per encàrrec per a d’altres entitats o projectes.

Materials per als Grups d’Ajuda Mútua (GAM) de Salud Mental en Primera Persona

Els materials que trobaràs a continuació van ser elaborats per ActivaMent Catalunya Associació per al projecte Activa’t per la Salut Mentalde la Federació Salut Mental Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Federació Veus :

Guia per als GAM

La Guia per als Grups d’Ajuda Mútua de Salut Mental en Primera Persona, és una eina bàsica per a la constitució i moderació de GAM. Un recurs per a entitats, moviments socials o colectius que vulguin iniciar o enfortir un GAM orientat a persones amb patiment psicològic i/o diversitat mental. És un material que recopila els aprenentatges fets durant anys per l’entitat treballant en GAM i formant-ne persones moderadores.

Eina per a l’Autorreflexió

L’Eina per a l’Autorreflexió dels Grups d’Ajuda Mútua, és un material dissenyat per a promoure procesos de reflexió grupal i d’autovaloració, orientats a enfortir el funcionament del grup i la qualitat de les relacions d’ajuda mútua. Permet que cada GAM pugui fer un seguiment de la seva evolució d’acord a uns principis bàsics i als beneficis que ens aporta participar. Una eina que sorgeix de la revisió bibliogràfica, la investigació participativa amb 10 grups de discussió i diversos procediments de validació.

Document Guia per a la Constitució i Gestió de Grups d’Ajuda Mútua en Salut Mental

El present material va ser elaborat amb la intenció de compartir la nostra experiència, presentant els nostres aprenentatges, esperant que pugui servir a altres grups o entitats que vulguin iniciar el seu propi camí portant endavant un Grup d’Ajuda Mútua en Salut Mental.

Guia per als Equips d’Acompanyament en Salut Mental

La Guia per als Equips d’Acompanyament presenta una primera sistematització dels aprenentatges fets per ActivaMent organitzant xarxes autogestionades de suport per a moments de crisi o necessitat. Des dels nostres inicis l’acompanyament ha estat un projecte pilar de l’entitat, implementat per fer-nos costat entre les persones que passem o hem passat per una experiència de patiment psicològic o diversitat mental.

Hem elaborat el present material amb la intenció de compartir la nostra experiència i presentar els nostres aprenentatges, esperant que això pugui servir a altres grups o entitats que vulguin iniciar el seu propi camí portant endavant una xarxa autogestionada d’acompanyament.

Així, ens complau presentar-vos aquí la nostra Guia per als Equips d’Acompanyament: un material didàctic breu amb els nostres aprenentatges i elaborat amb la sistematització de l’experiència col·lectiva.

Materials del Manual per a la Recuperació i Autogestió del Benestar

Els materials que trobaràs a continuació van ser elaborats per ActivaMent Catalunya Associació per al projecte Activa’t per la Salut Mental de la Federació Salut Mental Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Federació Veus :

Manual

El Manual per a la Recuperació i Autogestió del Benestar (també en versió de lectura fàcil) és una eina pràctica, un recurs dissenyat per ajudar-nos a tenir una millor salut mental i més satisfacció amb la pròpia vida. Ens ofereix informació, orientació i tota una sèrie d’estratègies que es poden fer servir per elaborar un propi pla personalitzat per a fer front al patiment psicològic que de vegades (o sovint) hem de travessar a la nostra vida i per portar endavant un procés de recuperació, al nostre propi ritme i d’acord a les pròpies preferències.

Una característica distintiva és que està elaborat per afavorir l’autodeterminació i el respecte per les nostres preferències. El manual ens presenta estratègies que altres persones amb experiències de patiment psicològic han fet servir per recuperar-se. Ha estat elaborat a través d’un procés participatiu del que han format part més de 300 persones.

Quadern de Treball Personal

El Quadern de Treball Personal: mapejant el meu benestar és una eina pràctica que ens facilita la identificació, organització i gestió de les estratègies i recursos que les persones tenim al nostre abast per elaborar el nostre propi pla personalitzat de recuperació i benestar.

Està pensat per afavorir l’autodeterminació i per promoure la co-responsabilització en la millora de la nostra vida. El quadern no ens diu què hem de fer o què no hem de fer, sinó que ens orienta per trobar i treure profit dels recursos dels que disposem. Cadascuna de nosaltres farem servir aquestes eines d’acord a les pròpies necessitats.

Documents de la recerca prèvia, realitzada per l’elaboració d’aquests materials:

Guia de Drets en Salut Mental

La Guia de Drets en Salut Mental és un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l’àmbit de la salut mental. Partint de la realitat del nostre territori, cerca facilitar l’exercici dels nostres drets. El document s’adreça a totes les persones implicades en els processos de recuperació i al públic en general, ja que la salut mental ens implica d’una manera quotidiana.

S’estructura al voltant dels articles de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i inclou testimonis rellevants de persones afectades, professionals i familiars que reflecteixen l’estat dels diferents drets al nostre territori. A més, indica maneres d’exercir cada un dels drets en qüestió i incorpora un apartat de recursos amb associacions d’interès i documents d’utilitat.

Un material elaborat per ActivaMent Catalunya Associació, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, per a la Federació Veus. Gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, el programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea i la Fundació Grifols.

Dossier per a la formació de l’Equip de Sensibilització

Compartim amb vosaltres el nostre Dossier per a la Formació de l’Equip de Sensibilització. Un material que ens ajuda a orientar-nos sobre com elaborar la nostra història de vida i experiència personal, en funció del tema que abordarem i/o del col·lectiu a sensibilitzar al qual ens dirigim.

També teniu a la vostra disposició el Material Didàctic (diapositives) corresponents per a la formació del propi equip.

El present material forma part del projecte Formació i Sensibilització a professionals de Salut Mental des de la Primera Persona, desenvolupat amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona.

Logo Ajuntament de Barcelona

Materials per a la formació i sensibilització a professionals de salut mental

Compartim amb vosaltres aquests materials dissenyats per a la implementació de tallers de formació i sensibilització en primera persona per a professionals que treballen a l’àmbit de la salut mental. El seu  valor afegit rau en la introducció de la mirada de les persones usuàries dels serveis en la capacitació dels equips professionals que ens atenen i acompanyen.

Els tallers estan pensats per als serveis que busquen fer un canvi de mirada o reforçar un procés ja iniciat per orientar-se des del model de recuperació i l’atenció basada en drets. El material també està elaborat per a que les entitats i col·lectius de salut mental en primera persona disposin d’una eina addicional per a implementar tallers, seminaris i xerrades orientades a professionals i futurs professionals, fora del context dels serveis i les institucions de salut mental.

El present material forma part del projecte Formació i Sensibilització a professionals de Salut Mental des de la Primera Persona, desenvolupat amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona.

Logo Ajuntament de Barcelona
Material Didàctic (diapositives) corresponent, per als 4 Mòduls:

Pla de Participació i Voluntariat

Una eina bàsica per promoure que els socis i les sòcies s’impliquin en la gestió i el funcionament de l’associació i per poder incorporar als nostres equips a altres persones que vulguin col·laborar amb ActivaMent. La intenció de crear aquest pla és la de donar a conèixer els valors de l’associació i els del voluntariat en si mateix, com a acció transformadora dins de la ciutat.

Per a l’elaboració del Pla de Participació i Voluntariat s’ha realitzat un procés consultiu participatiu entre tots els membres de l’associació, que ha estat possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Logo Ajuntament de Barcelona