La depressió i la recuperació

Incapacitada per viure el dia a dia amb certa normalitat. Falta d’atenció i apatia. Molta apatia.