La Coalició ActivaMent-Hierbabuena-Federación Andaluza En Primera Persona està conformada per entitats de base social autogestionades per persones amb patiment psíquic, diversitat mental i diagnòstics psiquiàtrics. Ens vam localitzar a Catalunya, Astúries i Andalusia respectivament. Entre els nostres principals objectius es troba defensar una perspectiva de drets humans en la comprensió i l’atenció a la salut mental.

Davant la promoció de part de l’Ajuntament de Bunyol i el Fons Social Europeu de l’esdeveniment titulat “Creua el llindar: Asylum”, hem elaborat un pronunciament en on expliquem per què aquest espectacle atenta contra els drets humans de les persones usuàries dels serveis de salut mental.

El document està signat per les entitats i sol·licita la cancel·lació immediata de l’esdeveniment, així com una declaració pública que assumeixi responsabilitats per la promoció d’estigmes i prejudicis de les persones amb diagnòstics psiquiàtrics i usuàries dels serveis de salut mental.

Clicka la imatge per obrir el document

Comentarios: