Diversitat Funcional BerguedàEl passat mes de març es va reunir la Taula de Diversitat Funcional del Berguedà en Xarxa. Aquesta taula que està en funcionament des del febrer de 2013 és un espai de participació i coordinació d’entitats, associacions i professionals vinculats a l’àmbit de la diversitat funcional. És des d’aquest espai que s’ha detectat la necessitat de treballar temes específics de salut mental i però això s’ha creat la Comissió de Salut Mental.

L’objectiu de la nova comissió és promoure accions que millorin la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i fer-ho de manera col·laborativa entre diferents serveis i entitats vinculades a temes de salut mental del Berguedà.

Actualment al territori tenim una entitat  que treballa en de l’ocupació de les persones amb trastorn mental, que és l’Oficina Tècnica Laboral (OTL) i que pertany a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Una altre agent important per l’ocupació remunerada o voluntària de les persones que han patit o pateix un trastorn mental és el Grup Horitzó del Berguedà. De bracet a aquesta entitat tenim l’Associació de familiars i amics de Salut Mental (ASFAM) que proporciona orientació i suport a les persones amb trastorns mentals i als seus familiars. A totes aquestes entitats ens hi em sumat la nostra delegació del Berguedà d’ActivaMent Catalunya Associació, entitat creada i gestionada per les pròpies persones que tenim l’experiència del trastorn mental. I per últim els serveis sanitaris especialitzats en salut mental, com són el servei d’assistència ambulatòria (CSMA), l’Hospital de Dia i el Centre de Dia,  que al Berguedà gestiona l’entitat Germanes Hospitalàries Sagrat Cor.

La Comissió compta amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà, i concretament amb l’Oficina d’Inclusió Social.

L’òrgan es reunirà un cop al mes i traspassarà tota la informació a la Taula de la qual penja. Una de les primeres accions en la que ja treballa és el curs d’activistes que s’organitza des de l’entitat de lluita contra l’estigma a nivell de Catalunya: Obertament. Aquest curs està destinat a persones que hagin patit o pateixen problemes de salut mental en primera persona i que volen lluitar contra la discriminació que sovint viu el col·lectiu.

En paral·lel, des del Consell Comarcal del Berguedà amb la col·laboració dels agents del territori, s’està treballant també per crear un full de ruta que generi ocupació entre els col·lectius en risc d’exclusió social, fent especial èmfasi en les persones amb discapacitats i trastorns mentals.

Comentarios: