Conclou el projecte “Joventut i salut mental sense estereotips a Sant Andreu“, un programa de sensibilització comunitària orientat a persones adolescents i joves de la Franja Besòs, al Districte de Sant Andreu. El projecte s’ha implementat per a combatre l’estigma, corregint creences errònies sobre com som les persones que passem problemes de salut mental, així com per afavorir una consciència lliure de prejudicis des de la primera joventut, educant en el valor de la diversitat. D’altra banda, s’ha obert la possibilitat per als i les joves de col·laborar com activistes dins del seu propi territori.

L’equip formador ha estat conformat per vuit activistes en salut mental en primera persona. També hem comptat amb la col·laboració de dues professionals dels Serveis de Salut Mental del Districte de Sant Andreu.

Al llarg de l’any, s’han fet 3 cicles de 3 sessions cadascú, amb explicació conceptual, dinàmica/joc de sensibilització i dues històries de vida en primera persona cada dia. I s’ha ofert a més de 40 adolescents de:

* El Servei de Dinamització Juvenil de Bon Pastor i el projecte KMK.
* Save the Children, a Trinitat Vella.
* L’Esplai de MIJAC Bon Pastor.

Alguns dels temes que vam abordar al llarg de les sessions van ser: Què és la salut mental? Quins són els prejudicis més habituals?; Com acompanyar algú que està passant per un problema de salut mental?; Quines són les capacitats que tenim les persones amb trastorn mental? Com ens afecten prejudicis com el de irrecuperabilitat o la representació com objecte de burla?

Aquest projecte ha estat implementat gràcies al suport econòmic i tècnic d’Obertament, campanya catalana de lluita contra la discriminació per motius de salut mental. Així mateix, hem comptat amb la col·laboració de la Taula de Salut Mental de Sant Andreu, la Fundació Vidal i Barraquer, la Biblioteca Bon Pastor i el Centre Cívic Trinitat Vella (Espai Via Barcino).

Aquesta experiència obre les portes per continuar el 2020 implementant sensibilitzacions al territori, amb l’equip local d’activistes i la col·laboració dels serveis i entitats del districte.

Comentarios: