Actualment, estem a Islàndia, participant del projecte Highway to Mental Health, una aliança estratègica que té com a objectiu augmentar la capacitat de les organitzacions i els treballadors juvenils en el camp de la salut mental per treballar pel desenvolupament de la Resiliència Emocional en els joves.

ActivaMent s’ha associat amb altres tres organitzacions d’Europa: Hugarafl d’Islàndia, MinteForte de Romania i Progres de Polònia, per desenvolupar recursos educatius innovadors per promoure la salut mental de les persones joves abordant el tema de la Resiliència Emocional a través de l’aprenentatge no formal i experiencial.

S’està portant endavant una capacitació a 24 treballadors juvenils dels quatre països on comparteixen i desenvolupen les seves competències per treballar amb mètodes no formals en el camp de la salut mental, aprenent mètodes, eines i activitats que tot treballador/a juvenil podrà dur a terme fàcilment.

Més endavant, s’implementarà una Trobada Juvenil en la qual es compartiran i posaran en pràctica els aprenentatges que han fet, amb una formació orientada a 24 joves provinents de les seves comunitats.

Aquest és un projecte finançat per la Comissió Europea, a través del Programa Erasmus+, el projecte es finança a través de l’Agència Nacional d’Islàndia (RANNIS) sota KA2, Aliances Estratègiques, amb el número 2019-2-IS01-KA205-051181.

Comentarios: