Què és?

El Taller de Cuina Saludable és un Projecte de Contacte Social i de Promoció de  la Salut, pensat per adquirir hàbits saludables d’alimentació. És una activitat gratuïta oberta al barri i a totes les persones que hi vulguin assistir.

Cuinar és una destresa per portar una vida autònoma i autosuficient. Tenir cura d’un mateix fa que qualsevol persona augmenti la seva consciència de la pròpia salut. Ajuda a tenir rutines diàries i resulta socialment enriquidor: sortir a comprar diàriament, trobar-se amb els veïns i relacionar-se. A més a més, la nutrició adequada té una gran repercussió sobre la salut, en general, i la salut mental, en particular.

Objectius

  • Millorar la qualitat de vida de les persones que facin el taller de cuina, aprenent com portar una nutrició saludable i millorant les seves habilitats socials.
  • Promoure la integració social de les persones amb un trastorn mental, lluitant contra l’estigma i l’autoestigma que dificulta la recuperació i el desenvolupament de les seves capacitats.
  • Fomentar l’empoderament de les persones amb trastorn mental, oferint-les eines per a desenvolupar la seva autonomia i millorar l’autoestima.

Metodologia

L’activitat es desenvolupa en dos trimestres. En cada un d’ells hi ha 8 sessions, de 3 hores de durada cadascuna (1 teòrica sobre alimentació saludable i 7 pràctiques).

A cada classe es fan petits equips de treball que han d’elaborar una sèrie de tres receptes conjuntament. Aquest treball en equip fomenta l’adquisició, recuperació o desenvolupament de les habilitats socials, en fomentar les converses, promoure compartir cada dia amb altres persones, treballar en equip, etc.

Les classes pràctiques es desenvolupen seleccionant, netejant i preparant els ingredients, tot explicant l’origen i confecció d’aquells poc habituals en la nostra cultura culinària, impartint coneixements pràctics d’higiene dels aliments, i definint les característiques organolèptiques abans i després del tractament dels mateixos.

Les receptes s’envien uns dies abans de la classe per correu electrònic a les alumnes i el material didàctic de la part conceptual s’enviarà per correu electrònic l’endemà de la classe teòrica, que és quan l’alumne el pot repassar i està més preparat per interpretar-lo.

En acabar es fa una comparativa del mateix plat cuinat per cadascun dels grups, que serveix per reconstruir quina és la millor manera de cuinar-lo, tot explicant com l’ha fet cada grup.

Lloc

Durant el primer trimestre, l’activitat es duu a terme al Centre Cívic El Sortidor, situat al barri del Poble Sec. Durant el segon trimestre, l’activitat s’ha dut a terme al Centre Cívic Vil·la Florida, situat a Sant Gervasi.

Amb la col·laboració de:
Logo Generalitat Departament Salut
Ajuntament de Barcelona
Obra Social "la Caixa"