Text legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició les següents dades: La plataforma www.activament.org pertany a ActivaMent Catalunya Associació, entitat domiciliada al Carrer Rocafort 242 bis, 3a planta , 08029 de Barcelona, amb NIF G65671828, i inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 48270. En el web www.activament.org hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre l’activitat desenvolupada per ActivaMent Catalunya Associació i cerca oferir informació sobre salut mental; i sobre la informació que se’n derivi d’aquesta activitat. El seu principal objectiu és facilitar al públic en general la informació relativa a l’associació i a les seves activitats.

Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari de la plataforma www.activament.org implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que compromet la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Responsabilitats

ActivaMent Catalunya Associació no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o altres mitjans que permetin a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, ActivaMent Catalunya Associació es compromet a la retirada o, en el seu cas, al bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Tampoc l’entitat es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota la responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a Internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. Així mateix ActivaMent Catalunya Associació es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat.

Propietat intel·lectual i industrial

ActivaMent Catalunya Associació és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta entitat. Cap material publicat en aquest web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’ ActivaMent Catalunya Associació. Tota la informació que es rebi al web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a ActivaMent Catalunya Associació de forma gratuïta. No ha d’enviar-se informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera. Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que no són propietat d’ ActivaMent Catalunya Associació són marques enregistrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra entitat. Només apareixen a la plataforma www.activament.org a efectes de promoció i de recopilació de informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.