Què és l’Alfabetització Digital?

L’Alfabetizació Digital és una formació que permet adquirir els coneixements i les destreses pràctiques necessàries per a utilitzar les noves tecnologies de la informació i la  comunicació (TICs).

A més a més, l’Alfabetització Digital és un instrument d’inclusió social. En aquest sentit, no es tracta tan sols d’una capacitació tecnològica, sinó del aprenentatge de les oportunitats que aquestes tecnologies ofereixen per a millorar la qualitat de vida de les persones, en general, i especialment de les persones amb un trastorn mental.

Precisament, les TICs permeten:

* Mantenir-se informat.

* Resoldre dubtes i dificultats personals.

* Dominar nous canals de comunicació.

* Establir i mantenir nous vincles.

* Formar part activa d’un col·lectiu.

* Fer sentir la pròpia veu. 

És a dir, amb l’alfabetització digital s’adquireixen noves eines per a donar resposta a les necessitats d’informació, relació i comunicació; necessitats que les persones del nostre col·lectiu no sempre tenen satisfetes.

Què ensenyen els Cursos d’Alfabetització Digital d’ActivaMent?

D’una banda, ensenyen els coneixements bàsics que es necessiten per a utilitzar un ordinador i ofereixen una introducció a alguns programes informàtics d’ús quotidià: els processadors de text, el correu electrònic, els cercadors, les subscripcions de notícies, les xarxes socials, etc.

De l’altra banda, permeten perdre la por a les noves tecnologies i aprendre a relacionar-nos en un nou mitjà digital i a ser ciutadans actius/ves aprofitant les eines que ens ofereix aquest context especial.