Download this positioning paper in English HERE

Aquest 27 de març de 2024, a Estrasburg, ha tingut lloc una Conferència d’Alt Nivell del Consell d’Europa, on els nostres drets com a persones boges, (ex)usuàries i supervivents de la psiquiatria estaven en qüestió. Tot i això, s’han exclòs les nostres veus d’aquesta conferència. Les nostres companyes de We Shall Overcome (WSO), una organització Noruega de persones usuàries i supervivents de la psiquiatria, van ser convidades a participar-hi. Tot i això, després que enviessin la seva intervenció als organitzadors, el dia abans de la Conferència, aquests els van demanar que la “reescrivissin” i, posteriorment, van censurar la seva participació, dient-los que “se n’anessin a casa”.

La conferència titulada Of Unsound Mind[1]: Enfocaments conformes al Conveni per a l’execució de sentències relatives a la detenció i el tractament involuntaris per motius de salut mental, estava essent organitzada pel Departament d’Execució de Sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans. El seu objectiu explícit era “aclarir les normes jurídiques” relatives a la pràctica psiquiàtrica, segons els articles de Prohibició de la tortura (art. 3); Dret a la Llibertat (Art. 5) i Dret al respecte a la vida privada i familiar (art. 8) del Conveni Europeu de Drets Humans, que va entrar en vigor el 1953 i va ser ratificat per Espanya el 1979.

El Departament d’Execució de Sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans ha censurat la intervenció de WSO per defensar que es respectin els nostres drets, sense cap excepció; per exemple, sense recórrer a criteris com el “risc” o la “perillositat” per justificar ingressos i tractaments forçosos. La Conferència del Consell d’Europa buscava perpetuar l’internament i tractament forçosos en salut mental, sense importar que hagin estat abolits per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides (CDPD). La CDPD és un tractat internacional vinculant de drets humans, ratificat per tots els Estats membres del Consell d’Europa i per la Unió Europea.

Amb aquest comunicat volem:

  • Manifestar a WSO la nostra solidaritat, suport i profund agraïment per la defensa dels drets humans del nostre col·lectiu que està duent a terme a l’esfera internacional.
  • Denunciar públicament la censura per part del Departament d’Execució de Sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, i exigir que el Conveni Europeu de Drets Humans sigui harmonitzat amb la CDPD, per tal d’abolir l’internament i el tractament forçosos en els sistemes de salut mental.
  • Difondre la intervenció de Hege Orefellen (WSO) que va ser censurada a la Conferència d’Alt Nivell del Consell d’EuropaOf Unsound Mind“, en la versió original en anglès, que també hem traduït a l’espanyol. Coincidim plenament amb el que la Hege Orefellen reivindica allí per al nostre col·lectiu, i t’animem a llegir-la:
    • Consulta AQUÍ l’original en anglès
    • Descarrega AQUÍ la traducció a l’espanyol.

Defensem la nostra lluita històrica com a persones boges i supervivents de la psiquiatria. Els nostres drets i llibertats fonamentals han de ser reconeguts i respectats, sense excepcions, per tots els organismes i tractats internacionals, pels Estats i per la societat civil.

[1] La traducció al català de “Of unsound mind” inclou expressions com: mancat de seny; irracional, que no té judici, mentalment incapacitat/ada, mentalment inestable, mentalment alienat/ada, trastornat/da mental, etc. Es tracta d’un terme emprat a l’article 5.1.e del Conveni Europeu de Drets Humans, que en la versió catalana publicada pel Tribunal Europeu de Drets Humans ha estat traduït per “d’un alienat”.

Comentarios: