El pròxim dissabte 1 de juny, la nostra presidenta, la Laura Sicilia, participarà en una trobada i col·loqui amb l’Associació Hierbabuena a Oviedo (Astúries). Serà un encontre enfocat a la necessitat de xarxes de suport a la salut mental entre les dones asturianes, específicament, a través dels grups d’ajuda mútua (GAM) en primera persona.

L’associació Hierbabuena ha detectat la necessitat urgent de crear i fomentar els GAM de dones a partir de la pròpia experiència de les seves integrants, una iniciativa essencial per abordar diversos problemes socials i de salut mental que afecten dones de la regió.

L’objectiu de la posada en marxa de GAM per part de Hierbabuena, és proporcionar entorns segurs i empàtics de validació on les dones puguin compartir les seves experiències i trobar suport emocional i pràctic. El suport mutu reforça la solidaritat i la sororitat, essencials per enfrontar col·lectivament problemes socials i personals. Compartir experiències i rebre comprensió i suport pot reduir sentiments de soledat, ansietat i depressió. A més, a través dels GAM i de les persones que el formen, es pot accedir a recursos i xarxes de suport que poden ser vitals en moments de necessitat.

Com explica Hierbabuena, moltes dones de les regions asturianes, enfronten aïllament i discriminació, a més de violència de gènere. La població dispersa en zones rurals i l’envelliment demogràfic generen desafiaments particulars per les dones, que poden experimentar majors nivells de soledat i aïllament. A més, l’anàlisi de la demanda en salut mental a Astúries ha mostrat un augment significatiu en les consultes relacionades amb trastorns mentals comuns, subratllant la necessitat d’enfocaments comunitaris i preventius que els GAM poden oferir.

Moltes gràcies per comptar amb nosaltres, Hierbabuena.

Comentarios: