El 13 de gener és considerat Dia Mundial de la Depressió. Vallès Oriental Televisió (VOTV) va demanar a la nostra companya Angela el seu testimoni com a 1a persona. A continuació, video de l’entrevista emesa des de el Servei de Rehabilitació Comunitària de Granollers. Al final, també se li fan un parell de preguntes a un psicòleg del centre.

La reportera també informa que el Departament de Sanitat de la Generaltat ha anunciat la intenció de reforçar la detecció precoç de la depressió en centres especialitzats i d’atenció primària. Ens agradaria que l’esmentat anunci no és quedés en un “quedar bé”, tot aprofitant el dia mundial de torn, ja que no es concreten ni els mitjans ni la manera per tal d’assolir una detecció precoç més eficient.
Els dies mundials haurien de servir per fer conèixer també el rerafons d’un tant per cent important dels problemes de salut mental: dificultats econòmiques, laborals, d’habitatge, d’abusos i violències… Problemes que impliquen solucions globals.

Comentarios: