El passat 7 de juliol el Consejo de Ministros d’Espanya va acordar enviar a les Corts Generals Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es tracta d’una llei elaborada amb l’objectiu d’adaptar el marc jurídic espanyol a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD), de Nacions Unides.

Aquesta nova llei és necessària perquè la legislació espanyola vigent vulnera els drets humans de les persones amb discapacitat, en general, i especialment de les persones amb discapacitat intel·lectual i discapacitat psicosocial (persones psiquiatritzades, diagnosticades d’un trastorn mental).

L’article 12 de la Convenció, anomenat “Igual reconeixement com a persona davant la Llei” estableix que la Capacitat Jurídica és Universal. És a dir, que totes les persones tenim dret a prendre decisions en igualtat de condicions, i tenim dret a que es respecti la nostra voluntat i preferències. Aquest dret no ens pot ser arrabassat mitjançant avaluacions pretesament objectives “d’incapacitat mental”, “incompetència per prendre decisions” o “risc de perillositat” perquè això és discriminatori. Tampoc per motius relacionats amb un diagnòstic de trastorn mental o de discapacitat intel·lectual. Això vol dir que ningú té dret a treure’ns la nostra potestat per decidir sobre tots els aspectes de la nostra vida ni té dret a parlar en el nostre nom. Passar per una crisi psicosocial o de “salut mental” o ser diverses intel·lectualment NO és un motiu perquè altres persones decideixin per nosaltres. En aquests casos, tenim dret a que ens donin diversos tipus de suports, voluntaris (no obligatoris ni forçats), escollits per nosaltres mateixes, per prendre les nostres pròpies decisions i/o travessar les crisis. Els suports han de respectar sempre la nostra voluntat i preferències, en cas contrari no són suports. Per exemple, facilitant-nos persones que ens facin accessible la informació o proporcionant-nos serveis d’atenció a les situacions d’addicció o crisi, lliures de coerció.

El projecte de reforma vulnera els nostres drets humans perquè permet seguir mantenint el fet que altres persones, psiquiatres, familiars, jutges i jutgesses, etc. decideixin per nosaltres i en contra de la nostra voluntat qüestions que tenen a veure amb la nostra pròpia vida (internaments en unitats de psiquiatria, tractaments mèdics, adaptacions, suports, etc.).

Actualment, i fins el 18 de novembre, la ciutadania pot enviar propostes d’esmenes a aquesta llei perquè siguin discutides i incorporades. Des de la Coalició ActivaMent – Hierbabuena hem elaborat 14 propostes d’esmena, per garantir que el text de la llei respecta l’esperit i continguts de la Convenció, d’acord amb la interpretació autoritzada pel Comitè de les Persones amb Discapacitat, de Nacions Unides. És a dir, per garantir que puguem decidir sobre la nostra pròpia vida com nosaltres vulguem, sense suports o amb els suports que nosaltres decidim.

La redacció d’aquestes propostes va ser realitzada per una comissió de membres de ActivaMent i Hierbabuena, conformada per Beatriz Pérez Pérez, Beatriz Tarancón Sánchez, Tomás Corominas, Cristina Aguiar Muñoz i Hernán María Sampietro, amb el suport i assessorament jurídic de Tina Minkowitz.

El text amb les 14 propostes pot descarregar-se aquí: Enmiendas de la Coalición ActivaMent-Hierbabuena “Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Com a entitat o col·lectiu us podeu adherir a les propostes que hem presentat.

Entitats i col·lectius adherits:

ActivaMent Catalunya Associació
Asociación Hierbabuena
Asociación Mejorana Elkartea
Orgullo Loco Madrid
Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral
GAMMA Albacete
Flipas GAM
GAM Valencia
Col·lectiu Obetament
Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Salud Mental
Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry
Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias
Colectivo LoComún
Asociación española de enfermería de Salud Mental (AEESME)
Plataforma en defensa de la salud mental de Aragón
Sociedad de Psicología Clínica de Asturias
Federació Salut Mental Catalunya
Associació Ammame
AFESA – Salud Mental Asturias
Sección de Derechos Humanos de la Asociación Española de Neuropsiquiatría – AEN
La Porvenir
Asociación NuevaPsiquiatría
Associació Sumem
Spora Sinèrgies. Cooperativa d’Iniciativa Social
uTOpia Barcelona
Asociación Salud y Alternativas de Vida
Libertad y Empoderamiento

Adhesió d’entitats:

Comentarios: