Comencem una col·laboració amb l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTIP) per desenvolupar un projecte pilot orientat a la implementació d’una Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica de Portes Obertes, amb el model SafeWards i amb Suport entre Iguals.

SafeWards és un model d’atenció basat en drets, que parteix del reconeixement que el conflicte i la coerció es retro-alimenten, treballant en diversos aspectes de la relació terapèutica, la convivència, l’entorn físic, etc., amb mires a reduir/eliminar ambdues barreres a la recuperació. L’HUGTIP compta amb el primer equip de professionals de l’Estat espanyol format en el model SafeWards, i la nostra entitat ha estat convidada a formar part d’aquest equip que implementarà i avaluarà el projecte.

L’Hospital està en procés de portar endavant la primer experiència que s’hagi realitzat a l’Estat espanyol d’una UHP de portes obertes amb aquest model de treball. Una transformació orientada a la reducció i eliminació de les mesures coercitives, que pressuposa tot un canvi en la mirada i les pràctiques.

Per afavorir aquesta transformació, ActivaMent, amb el suport d’Obertament, realitzarem una formació per a les persones professionals de l’HUGTIP en temes d’Estigma a l’àmbit sanitari, atenció basada en Drets, el model de Recuperació i la importància de promoure processos d’Empoderament. La formació proposa fer una reflexió sobre les idees preconcebudes i creences errònies més habituals en relació a com som les persones amb trastorn mental i com aquests prejudicis i estereotips poden afectar la qualitat de l’atenció i el propi procés de recuperació.

A més a més, aportarem al projecte la moderació d’un Grup de Suport entre Iguals que es realitzarà dins de la Unitat d’Aguts com a part de l’oferta de recursos que podran triar les persones ingressades. Per desenvolupar aquesta activitat, la nostra companya Viviana Carmona farà la funció de moderadora del grup al llarg del 2020.

Finalment, també col·laborarem aportant eines per a l’avaluació del pilot bassades en el Model de Recuperació, afavorint que es tingui present la necessitat de promoure l’autodeterminació, l’empoderament i el benestar, més enllà del control del símptomes.

Des d’aquest espai, anirem compartint l’experiència, amb la il·lusió de que serveixi per a promoure moltes més Unitats d’Hospitalització Psiquiàtrica de Portes Obertes.

Comentarios: