ActivaMent hem estat escollida com entitat membre del Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC). Formarem part d’aquest organisme que vetlla per l’acompliment dels DDHH al nostre país els propers dos anys.

L’EDHC es va crear l’any 2017, seguint recomanacions internacionals, com els Principis de París. La conformen el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, amb el suport d’un Consell Assessor, integrat per una vintena d’entitats i persones expertes en drets humans.

En aquest segon mandat, les entitats que formem part del Consell Assessor de l’EDHC, som:

* ActivaMent Catalunya Associació,
* Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE).
* Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
* Col·legi de Periodistes de Catalunya.
* Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI).
* Consell de l’Advocacia Catalana.
* Federació d’Organitzacions per a la Justícia Global.
* Fundació Jaume Bofill.
* Fundació Secretariado Gitano.
* Observatori contra l’Homofòbia.
* Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
* UNICEF Comitè Catalunya,

Una composició que té en compte l’equilibri territorial i la representació de les minories i els col·lectius vulnerables.

També en són membres:

* Mar Aguilera Vaqués, professora de Dret Constitucional i Drets Fonamentals.
* Enric Canet, expert en voluntariat, associacionisme i esplais.
* Núria Camps, professora de Dret Internacional públic.
* Laia Serra Perelló, advocada experta en discriminació, equitat de gènere i drets LGTBI.
* Irene Escorihuela, politòloga i jurista, directora de l’Observatori DESC.
* Jordi Bonet Pérez, director del Departament de Dret i Economia internacionals de la Universitat de Barcelona
* Iñaki Rivera Beiras, professor de dret penal, director de l’Observatori del Sistema Penal i els DDHH de la Universitat de Barcelona.
* Joan Pons Solé, consultor en dret ambiental.

La nostra motivació per a formar part del Consell Assessor rau en continuar treballant en pro de l’acompliment dels drets humans per garantir la implementació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), en especial en relació a la reforma dels serveis d’atenció a la salut mental, per garantir que es basen en el respecte de la voluntat i preferències de les persones i per promoure la reforma en matèria de suports a l’exercici de la capacitat.

La funció del Consell Assessor és donar suport a la Junta de l’EDHC en l’elaboració d’indicadors de seguiment i l’avaluació, i la supervisió de l’acompliment del Pla de Drets Humans de Catalunya 2020 – 2023; un conjunt d’accions legislatives, administratives i polítiques que cal posar en marxa per fer efectius els drets humans a Catalunya en els propers quatre anys.

 

Comentarios: