Als col·lectius de persones boges, escoltadoras de veus, supervivents, usuàries, (ex)usuàries de la psiquiatria, i a les aliades de lluita:

Al març del 2019 el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat va revisar a Espanya i va emetre les seves observacions finals. Si bé la lluita pels drets humans reconeguts jurídicament no ha d’establir el límit a les nostres lluites, aquestes observacions constitueixen una eina imprescindible de transformació social. Durant la revisió d’Espanya el Comitè va focalitzar la seva atenció en les vulneracions de drets humans a les què estem sistemàticament exposades les persones psiquiatritzades a Espanya, i les seves Observacions Finals insten a Espanya a una transformació radical del sistema d’atenció a la salut mental.

* Què és La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides (CDPD, 2006)? És un tractat internacional de drets humans que Espanya va ratificar el 2008 i que està incomplint sistemàticament pel que fa al nostre col·lectiu.
* Quines implicacions té per a Espanya ratificar la CDPD? Està obligada a canviar les seves pràctiques i lleis internes per acomplir amb la CDPD. Com a estat monista respecte al dret internacional, la CDPD està per sobre de la legislació estatal -i només per sota de la constitució- i en ratificar-la, s’incorpora directament a l’ordenament jurídic intern. La CDPD té, per tant, categoria de llei i preval sobre les lleis internes vulneradores de drets humans.
* Com se’ns reconeix a la CDPD? Mitjançant el terme Persones amb Discapacitat Psicosocial. Aquesta és una categoria jurídica estratègica per a la defensa dels nostres drets humans proposada des del col·lectiu de supervivents, usuàries i (ex)usuàries de la psiquiatria que van participar del procés d’elaboració de la CDPD.

En què incumpleix Espanya els nostres drets humas? Què està obligada a fer per a respectar-los?

Les Observacions Finals del Comitè reconeixen que Espanya està incomplint sistemàticament les seves obligacions en relació als nostres drets humans.

Espanya ha de:

* Eliminar la legislació que permet qualsevol intervenció forçosa en els dispositius de salut mental i prohibir les pràctiques de tortura i / o maltractament, entre elles: l’ingrés involuntari, la contenció mecànica, medicació forçosa, sobremedicació, la “teràpia” electroconvulsiva. Així mateix, assegurar el consentiment lliure i informat en tots els procediments i etapes del sistema de salut mental.
* Derogar urgentement les lleis que permeten l’esterilització forçosa i l’abortament coercitiu.
* Establecir mesures per abordar la violència de gènere contra les dones psiquiatritzades, tant al àmbit privat com a les institucions, i  prevenir, investigar i reparar les vulneracions dels nostres drets humans i processar als responsables.
* Prohibir el requisit de l’ús de medicaments psiquiàtrics per accedir a l’assistència psicosocial i a la vivienda.
* Establir legislació, polítiques, dispositius i serveis -inclosos els d’atenció a la salut mental- que garanteixin el ple respecte dels nostres drets humans des d’una perspectiva que reconegui les múltiples discriminacions interseccionals (discapacitat, sexe, edat, origen ètnic, identitat de gènere i orientació sexual, i qualsevol altra).
* Eliminar la incapacitació judicial i totes les mesures de substitució en la presa de decisions i introduir mecanismes de suport a la presa de decisions que respectin la nostra voluntat, autonomia i preferències.
* Promoure la participació equitativa de les nostres organitzacions representatives – i no les de familiars que diuen representar-nos- en l’elaboració de les legislació i polítiques que ens afecten.
* Posicionar-se contra el Protocol Addicional del Conveni d’Oviedo.
* Establir un mecanisme independent basat en els drets humans per a monitoritzar les instal·lacions i serveis de salut mental a totes les comunitats autònomes amb la participació igualitària i activa de les nostres organitzacions representatives.

Per conèixer millor les recomanacions específiques que ha fet el Comitè per al nostre col·lectiu, hem elaborat una síntesi comprensiva. Aquí pots descarregar aquest resumen traduït al castellà, amb el recull de les Observacions Finals de la CDPD:

Igualment, pots llegir el document original en anglès que ha publicat la CDPD a la seva Web:

NOTA: en breu publicarem un article sobre Electroshock (TEC) i la seva incompatibilitat amb un “consentiment informat real”.

Comentarios: