Un any més, conclou el nostre programa de Formació a Professionals, amb sis cicles implementats entre els mesos de novembre i desembre, per a un total de 18 dies de formació i més de 200 persones participants. Entre els cicles impartits, destaquem:

Curs: El Model de Recuperació i l’Atenció Basada en Drets. Un canvi de mirada en les polítiques públiques de salut mental. Per a professionals de salut mental de l’Hospital Germans Trias i Pujol.

Una formació implementada per acompanyar el canvi de paradigma en l’atenció a la salut mental, des del model biomèdic actual, centrat en el control de símptomes, a un model orientat a promoure l’autodeterminació, l’empoderament i el desenvolupament d’un projecte de vida, basat en el respecte pels drets i les preferències de les persones. Curs de quatre sessions, de 16 hores de duració, al que hem parlat de:

• L’Estigma a l’àmbit sanitari
• L’Empoderament en salut mental
• El Model de Recuperació
• La CDPD i l’atenció basada en Drets.

Implementada al mes de novembre, amb 12 persones participants, de diferents perfils professionals (treball social, infermeria, auxiliar d’infermeria i psicologia).

Curs: Atenció Centrada en la Persona i Atenció Participada en la Persona. Per a professionals de l’àmbit comunitari, del Grup CHM Salut Mental.

Una formació implementada per repensar l’atenció professional des dels nou paradigma de drets humans que ens proposa la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD). Curs de dues sessions, de 6 hores de duració, al que hem parlat de:

• El model social-relacional de la discapacitat i la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
• Les vulneracions més habituals dels DDHH als contextos assistencials i les recomanacions del CDPD

Implementada al mes de novembre de 2019, amb més de 40 persones participants.

Seminari: L’Estigma en Salut Mental. Per a estudiants del Grau d’Infermeria i per a estudiants de Medicina, de la Universitat de Barcelona.

Una formació implementada per a conèixer les nocions d’Estigma i Autoestigma, saber quins són els prejudicis més habituals que es presenten a l’entorn sanitari i com ens afecten a les persones que portem un diagnòstic psiquiàtric, i per a repensar les pràctiques professionals que reprodueixen discriminació per motius de salut mental.

• Dos cicles impartits per alumnes d’infermeria
• Un cicle impartit per alumnes de medicina

Implementada al mes de desembre de 2019, amb més de 120 persones participants.

Curs: Salut Mental i Drets Humans. Per a professionals dels serveis comunitaris de l’Asociación Pro Salud Mental de Cuenca.

Una formació implementada per presentar el marc de Drets Humans de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), i per conèixer el concepte de Capacitat Jurídica i què suposa per a l’atenció en salut mental respectar aquesta capacitat. Un espai per repensar la pràctica professional, abandonant el paternalisme i nocions com el “interès superior”.

• El Model Social – Relacional de la Discapacitat Psicosocial
• La CDPD i la vulneració de DDHH als contexts assistencials
• La Capacitat Jurídica de les persones amb discapacitat psicosocial i els recursos per garantir-la

Implementada al mes de desembre de 2019, amb 8 persones participants.

Comentarios: