[:ca]

Aquesta setmana ens reunim amb el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU (CDPD), per a presentar-les quina és la realitat de la situació de vulneració sistemàtica i estructural de Drets Humans que patim les persones amb discapacitat psicosocial (trastorn mental) a Espanya.

L’atenció a la salut mental al nostre país se sustenta en l’incompliment de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat que l’Estat espanyol ha ratificat fa ara 11 anys. Els ingressos involuntaris, la contenció mecànica, l’aïllament, la medicació forçosa o sota coerció, les esterilitzacions forçoses, les tuteles, curateles i tota forma de substitució de la capacitat de decisió, entre altres vulneracions, han de desaparèixer perquè són contràries a la Convenció. Això és el que anem a explicar, presentant un informe que hem elaborat a la coalició d’entitats ActivaMent-Hierbabuena.

L’informe està publicat tant en castellà com en anglès en una plataforma creada pel Comitè. Es pot accedir de forma pública a la web des d’aquest enllaç o descarregar-lo en format PDF per imprimir:

Per facilitar la lectura i fer-lo accessible, també hem elaborat un resum esquemàtic, amb els punts principals de l’informe.

Al llarg d’aquests dies anirem compartint a les xarxes socials les trobades personals amb els membres del Comitè, la ponència que farem i les reunions de les entitats de la societat civil espanyola amb la CPDP.

[:es]

Esta semana nos reunimos con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (CDPD), para presentarles cuál es la realidad de la situación de vulneración sistemática y estructural de Derechos Humanos que sufrimos las personas con discapacidad psicosocial (trastorno mental) en España.

La atención a la salud mental en nuestro país se sustenta en el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que el Estado español ha ratificado hace ya 11 años. Los ingresos involuntarios, la contención mecánica, el aislamiento, la medicación forzosa o bajo coerción, las esterilizaciones forzosas, las tutelas, curatelas y toda forma de sustitución de la capacidad de decisión, entre otras vulneraciones, deben desaparecer porque son contrarias a la Convención. Esto es lo que vamos a explicar, presentando un informe que hemos elaborado en la coalición de entidades ActivaMent-Hierbabuena.

El informe está publicado tanto en castellano como en inglés en una plataforma creada por el Comité. Se puede acceder de forma pública en la Web desde este enlace o descargarlo en formato PDF para imprimir:

Para facilitar su lectura y hacerlo accesible, también hemos elaborado un resumen esquemático, con los puntos principales del informe.

A lo largo de estos días iremos compartiendo en las redes sociales los encuentros personales con los miembros del Comité, la ponencia que haremos y las reuniones de las entidades de la sociedad civil española con la CPDP.

[:]

Comentarios: