La Coalició ActivaMent – HierbabuenaFed. En Primera Persona hem presentat un informe sobre la situació dels Drets Humans de les Persones amb Discapacitat Psicosocial a Espanya per al tercer cicle de l’Examen Periòdic Universal, de l’Assemblea General de Nacions Unides.

L’Examen Periòdic Universal (EPU) és un procés de revisió dels expedients de drets humans de tots els estats membres de les Nacions Unides, promogut pel Consell de Drets Humans, que ofereix a cada Estat l’oportunitat de declarar quines mesures ha adoptat per millorar la situació dels drets humans al país i per acomplir les seves obligacions en la matèria. L’EPU és un dels elements clau del Consell que recorda als Estats la seva responsabilitat de respectar i aplicar plenament tots els drets humans i les llibertats fonamentals. L’objectiu final d’aquest mecanisme és millorar la situació dels drets humans en tots els països i abordar les violacions dels drets humans on sigui que es produeixin.

Els propers mesos de gener-febrer de 2020 l’Estat espanyol passarà revisió en el Tercer Cicle de l’EPU. Les entitats de la societat civil que treballem per la defensa dels drets humans hem estat convidades a presentar informes per descriure l’estat de la situació de l’acompliment dels compromisos contrets pels Estats Membres.

A l’informe presentat denunciem diverses situacions en les que els nostres drets són vulnerats de manera sistemàtica, i explique que, moltes vegades, això es troba emparat per les lleis estatals espanyoles. Per tancar cada un dels apartats afegim una secció de recomanacions que considerem indispensables per assegurar i protegir els nostres drets.

L’informe de situació presentat va ser redactat per una comissió de membres d’ActivaMent, Hierbabuena i En Primera Persona, composta per: Grecia Guzmán, Beatriz Tarancón, Beatriz Pérez, Cristina Aguiar, Hugo Rovira de Saralegui; Mª Dolores Romero, Tomás Corominas i Hernán María Sampietro. S’ha elaborat amb el suport de Joana Lumbierres, del Centre de Recursos en Drets Humans de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquí pots descarregar l’Informe sobre la situació dels Drets Humans de les Persones amb Discapacitat Psicosocial a España.

Comentarios: