Hem signat un Conveni de Col·laboració amb l’Obra Social la Caixa, per al projecte “Salut Mental en 1a Persona: Empoderament, Autonomia i Inclusió Social”, per al qual contem amb el partenariat d’Obertament.

Una col·laboració que ens permetrà continuar creixent, enfortir les nostres activitats i portar el nostre model de treballa a nous territoris arreu Catalunya. Un projecte implementat amb els objectius de:

* Fomentar el suport mutu entre les persones amb problemes de salut mental, així com l’abandonament del rol de malalt, a través de la seva participació, moderació i gestió dels Grups d’Ajuda Mútua.

* Promoure la gestió associativa i la participació en els espais de presa de decisions de l’entitat per part de les persones amb problemes de salut mental, a través d’un Programa de Capacitació de la Base Social per a l’Autogestió i la Inclusió.

* Promoure el contacte social entre persones amb i sense problemes de salut mental, a través d’activitats lúdic-socials i cooperatives en espais comunitaris, per tal de trencar prejudicis socials en relació a la salut mental, i així combatre l’estigma i l’autoestigma, a més d’enfortir la cohesió social.

* Transmetre als diversos agents de ciutadania una visió sobre la salut mental lliure de prejudicis i estereotips causants de la discriminació, rebuig social i vulneració de drets humans que sovint patim les persones amb problemes de salut mental, per tal d’afavorir la inclusió social i el respecte per la diversitat.

Agraïm aquest recolzament i compromís de l’Obra Social la Caixa amb el col·lectiu de persones amb experiències de patiment psicològic i diversitat mental, en donar impuls aquest 2018 i el 2019 al nostre Programa de Grups d’Ajuda Mútua, la Capacitació de la Base Social, els Tallers de Contacte Social i l’Equip de Sensibilització Comunitària.

Comentarios: