Els serveis van contactar amb nosaltres per tornar a fer noves presentacions de la Delegació. L’objectiu és donar a conèixer ActivaMent Granollers i mostrar-la com a una alternativa més que es pot tenir en compte durant la recuperació, i en el moment d’haver-se de reconstruir un projecte vital. Realitzem aquest tipus d’intervenció periòdicament, coincidint amb la renovació dels usuaris. A més, esta inclosa com a una de les accions programades dins del Pla Local Antiestigma.

Carrer on està situat el SRC a Granollers

Servei de Rehabilitació Comunitària Granollers (05/04/2018)

Recurs dissenyat i organitzat per a oferir, en règim ambulatori, programes i activitats de rehabilitació psicosocial a població amb trastorns mentals de la comarca del Vallès Oriental. La rehabilitació psicosocial és el tractament dels factors psicosocials dels trastorns mentals orientat a l’activació dels recursos personals, familiars i de la xarxa social i a millorar la capacitat funcional i la qualitat de vida de les persones.

És un recurs de l’ajuntament de Granollers subvencionat pel Servei Català de la Salut i gestionat per Ia Fundació Benito Menni.

Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès Oriental (23/03/2018)

L’objectiu del servei és la inserció laboral de persones amb trastorns mentals, que estiguin motivades per incorporar-se a un lloc de treball i que comptin amb el suport i el vist-i-plau del professional de la salut que els porti. Es treballa conjuntament amb els centres de salut mental del Vallès Oriental (el de Mollet i el de Granollers), i les activitats que es fan són accions subvencionades pel Departament de Benestar Social i Família.

L’entitat gestora és l’Institut de Treball i de Serveis Socials (intress).

Comentarios: