Aquest mes ha conclòs el cicle de formacions a professionals de l’àmbit comunitari de BCN Salut Mental, entitat que aplega sis grans prestadors de serveis de salut mental a la ciutat de Barcelona:

Amb el projecte: “Sensibilització i Capacitació per a la Promoció de la Recuperació i la Ciutadania en Salut Mental”, s’han implementat dos cicles, cadascun de 16 hores de formació, en 4 mòduls que aborden els següents temes:

* L’Estigma en les professionals de salut mental

* L’Empoderament de les persones usuàries de serveis

* El Model de Recuperació en salut mental

* L’atenció basada en Drets.

D’aquests cicles, han participat un total de 36 professionals (15 el primer i 21 el segon) de Serveis de Rehabilitació Comunitària, Pla de Serveis Individualitzat, Serveis Pre-laborals, Serveis d’Inserció Laboral, i altres recursos comunitaris.

[metaslider id=10536]

Una característica distintiva de la formació ha estat que s’ha ofert en Primera Persona; és a dir, és una capacitació donada per les pròpies persones amb l’experiència del trastorn mental. La importància d’aquesta inversió de rols radica en que permet aprendre tant dels conceptes que es reben com de les experiències compartides que es viuen. En aquest sentit, combina tant l’aprenentatge conceptual com l’experiència vivencial.

Un experiència enriquidora per a totes les persones participants que continuarà amb nous col·lectius diana de les formacions. Seguint amb el projecte, el següent cicle (implementat amb el suport d’Obertament), estarà orientat a les Juntes Directives, Gestors i Caps de Serveis de BCN Salut Mental.

Comentarios: