Aquesta primavera es desenvolupa amb força la Campanya: Treball, Inclusió i Salut Mental al Garraf. amb l’objectiu de trencar amb els prejudicis que funcionen com a barrera per a la inserció laboral de persones amb trastorn mental al mercat ordinari de la Comarca del Garraf. Una campanya, portada a terme per ActivaMent Delegació Garraf-Penedès, ActivaMent Catalunya Associació, el Projecte Matí – OTL Garraf de l’IMET, l’empresa Decathlon de Sant Pere de Ribes i amb el suport d’Obertament,

       El caràcter innovador d’aquesta iniciativa recau en el fet que totes les activitats han comptat amb membres d’un Equip de Sensibilització conformat per persones amb trastorn mental que han desenvolupat el rol de formadors, aportant el valor de l’experiència i el saber i generant, en aquest sentit, una inversió de rols. A més, el projecte obre un nou camí de col·laboració entre serveis i entitats en primera persona que uneixen esforços treballant per un objectiu comú.

       La Campanya, adreçada a sensibilitzar a responsables i venedors/es de l’empresa Decathlon Sant Pere de Ribes, ha constat d’una formació de tres sessions, al Neàpolis de Vilanova i la Geltrú. Cada sessió ha tingut una durada de tres hores i ha comptat amb explicacions teòriques, dinàmiques participatives, experiències en primera persona i reflexions finals.

       La primera sessió, duta a terme el 18/04/17 amb una participació de 27 persones, va tractar sobre els prejudicis que consideren a les persones amb trastorn mental com a irresponsables, impredictibles i conflictives, juntament amb la discriminació que això comporta aplicat a l’àmbit laboral.

       La segona sessió, realitzada el 25/04/17 amb una participació de 24 persones, va tractar sobre conductes que tenen a veure amb la relació dins l’equip de treball. Actituds com paternalisme, sobreprotecció, burla i rebuig es poden donar tant per part dels responsables com dels companys i cal saber-ho detectar per corregir-ho.

       La tercera sessió, realitzada el 02/05/17 amb una participació de 25 persones, va tractar sobre la infravaloració de les capacitats de les persones treballadores amb un diagnòstic de salut mental.

       Per tancar la campanya, s’organitzarà de forma conjunta entre ActivaMent, IMET i Decathlon una Jornada Esportiva de contacte social, el divendres 26 de maig, pel matí.

Comentarios: