Des d’ActivaMent, hem col·laborat amb el grup de treball del projecte: “Drets, ciutadania i salut mental”, de la Federació Veus, per elaborat un Tríptic de Drets en Salut Mental. Pròximament, farem pública una Guia de Drets en Salut Mental.

        Aquests materials són el resultat d’una recerca participativa que ha tingut per objectiu desenvolupar un marc conceptual i pràctic sobre la ciutadania i els drets en l’àmbit de la salut mental, adaptat a les necessitats del nostre territori. Per tal d’acomplir aquest objectiu hem dut a terme grups de discussió amb els principals agents implicats a la ciutat de Barcelona: persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals.

        El respecte dels drets de les persones que experimentem problemes de salut mental és un imperatiu ètic i legal que permet que exercim plenament la nostra ciutadania, disminueix el nostre sofriment i contribueix a activar processos de recuperació i apoderament. Garantir el respecte dels nostres drets és una responsabilitat compartida, per això tant el tríptic com la guia estan dirigits a totes les persones involucrades als processos de recuperació.

        Si bé els materials han estat elaborats majoritàriament a la ciutat de Barcelona pensem que poden ésser de molta utilitat per altres indrets, per el que us preguem que feu la màxima difusió possible. Aquí pots descarregar el tríptic:

Comentarios: