Dilluns, 10 d’octubre, Dia mundial de la Salut Mental, ActivaMent Granollers va organitzar la Taula Debat sobre “salut mental i món laboral”. A la Taula hi eren presents Maria Àngels Asensio (OTL Granollers), Carles Sopeña (CET Viver de Bell-lloc), Jordi Gómez (ActivaMent Granollers) i Maria Rosa Subirats (El Far de la Garriga).

La major part de les persones que tenen patiment psíquic no tenen accés al món laboral. Per aquest motiu, la intenció de l’acte era conèixer la realitat dels recursos i centres especials de treball que actualment fan una tasca difícil i molt necessària a la comarca. Així com donar veu al col·lectiu afectat directament, en primera persona, i a l’entorn més immediat, la família, que acostuma a rebre i suportar el pes d’aquesta desigualtat.

exposicio_vivers_webLa valoració general és que tot i existir nombrosos CETs al Vallès Oriental, la contractació de persones amb trastorn no arriba a la previsible i tendeix els darrers anys a ser menor, coexistint amb una major contractació de persones amb discapacitat física. S’observa un descens constant en la integració general en l’empresa ordinària mentre augmenta, dins dels CETs, la contratació de personal amb limitacions físiques en detriment de la població amb trastorn psíquic i mental sever, raó de ser inicial de la majoria dels CETs. També s’apunta que la irrupció de les fundacions i empreses de serveis lligades a empreses ordinàries ha contribuït a baixar la integració dins el món laboral ordinari ja que, gràcies als canvis legislatius i incentius fiscals actuals, es fan servir per abaratir costos i complir, sobre paper, amb la llegislació vigent.

presentacjordiLa manca d’una formació especialitzada, entesa com a formació dual, que inclou pràctica i teoria adreçada a la població jove que pateix trastorn (umbral més crític, donat que la major part dels brots psicòtics es donen a l’adolescència), dificulta la posterior integració de les persones al mercat laboral especial i ordinari que existeix actualment.

Les preguntes que van romandre pendents de resposta són:

  • Cal que les persones amb una experiència del trastorn siguin igual de competitives i productives que la resta de la població?
  • No s’hauria de tenir una perspectiva cuidadora per satisfer les necessitats que comporta estar actiu al món laboral, és adir, subsistència econòmica, sentir-se útil, adquisició i desenvolupament d’habilitats, i integració social?
  • I finalment: És saludable el món laboral per a les persones que no pateixen cap tastorn?

Diumenge, 16 d’octubre, Segona Caminada Popular per la Salut Mental.
Van participar unes 300 persones, 100 més que l’any passat. Al migdia es va dur a terme l’entrega dels premis dels concursos de Cartells del Dia Mundial de la Salut Mental i el de Disseny de la Samarreta de la caminada, a càrrec de la regidora de Salut Pública M. del Mar Sánchez. ActivaMent Granollers hi va estar present amb un punt d’informació i de venda del fanzine FanAct. També vam posar a disposició dels visitants, llibres d’art relacionats amb la salut mental i altres materials gràfics com el fanzine Fanzkenstäin, que s’imprimeix a Benicarló.

el9nou-cat_caminada-salut-mental-de-granollers

Foto: El9nou.cat

parada_2_web

Comentarios: