Il·lustració © Sergi Balfegó

Il·lustració © Sergi Balfegó

Les persones amb discapacitat tenim més dificultats a l’hora de trobar una feina respecte a les persones que no pateixen una discapacitat. Per això, l’Estat ha creat mecanismes perquè aquestes persones puguem arribar a accedir a una feina remunerada i estable. Fa anys que hi ha una llei segons la qual totes les empreses amb més de 50 treballadors han de reservar el 2% dels seus llocs de treball a les persones amb discapacitat. A dia d’avui moltes empreses no la compleixen directament, sinó que s’acullen a una sèrie d’excepcions i, en lloc d’emprar elles mateixes a les persones amb discapacitat, recorren a centres de treball protegit, en què com a mínim el 70% de les seves plantilles estan compostes de treballadors amb discapacitat.

Personalment, per diversos motius, estic en contra d’aquests centres de treball protegits, ja que en constar la majoria de les seves plantilles amb persones amb discapacitat, crec que no compleixen la funció d’inserir en la vida laboral normal als treballadors amb discapacitat. Penso que el que es crea amb una mesura així són una mena de guetos laborals, en els quals les persones legalment discapacitades es troben apartades laboralment del mercat ordinari, on treballen persones sense discapacitat. A més, les persones amb discapacitat que treballen en aquests centres de treball solen cobrar el salari mínim interprofessional, independentment del tipus de treball que realitzen.

Jo el que veig i penso, tot i que pugui ser equivocadament, és que els que de veritat són afavorits per l’actual legislació laboral sobre persones amb discapacitat no són aquestes, sinó els empresaris. En la majoria de treballs protegits a les persones amb discapacitat se’ls paga el sou mínim per realitzar treballs que a la resta de treballadors se’ls solen pagar més, amb el que els empresaris s’estalvien diners. Quins avantatges obtenen els treballadors legalment discapacitats si a sobre quan es jubilin, en cobrar el salari mínim, també cobraran pensions mínimes? A mi que m’ho expliquin!; sobretot, que ho faci el govern!

El que crec que hauria de fer el govern és obligar totes les empreses de més de 50 treballadors a incorporar a les seves plantilles el 2% del seu total a persones amb discapacitat, eliminar totes les subvencions a les empreses protegides i que els seus treballadors siguin col·locats obligatòriament en empreses del seu sector que comptin amb més de 50 treballadors. Per això, s’ha d’eliminar definitivament qualsevol tipus d’excepció per part d’aquestes empreses per incorporar a la seva plantilla persones amb discapacitat. Això evitaria, precisament, crear guetos laborals, com crec que són actualment les empreses protegides, i donaria l’oportunitat a les persones legalment considerades discapacitades a accedir a salaris més acords amb el treball que ocupin.

Segons el que jo penso, el que ha de fer el govern és imposar sancions de, per exemple, el 5% de la seva facturació anual a les empreses de més de 50 treballadors que no incorporin a les seves plantilles persones amb discapacitat. Si el govern no fa alguna cosa així, o no posa els suficients inspectors per comprovar que aquesta llei s’acompleix, i continua amb l’actual política, penso que s’estaria perpetuant una situació que, des del meu punt de vista, considero injusta i discriminatòria. A la meva manera de veure, i ara que vénen les eleccions, les persones amb discapacitat i les seves organitzacions o associacions, etc., han de recomanar no votar als partits que no canviïn l’actual situació. I si arriba al govern un partit que ha promès canviar-la i no ho fa, el més conseqüent és no tornar a votar-lo mai més. Si les persones amb discapacitat no s’uneixen per lluitar per coses com aquesta, crec que la seva situació trigarà molt a millorar. Almenys, és el que jo penso.

Ernesto García

Comentarios: