Aquesta setmana ens han notificat que accepten la sol·licitud d’adhesió de la nostra entitat a la campanya Stop Trans Pathologization (STP), de lluita per la despatologització de la transsexualitat.

     Aquest ja era per a nosaltres un motiu d’alegria. Però, a més a més, precisament aquest dimecres 5 de desembre, l’American Psychiatry Association va aprovar l’última versió de la seva eina de diagnòstic de trastorns mentals, el DSM-5, en la qual la Transsexualitat ja no es considera un trastorn mental. D’aquesta manera, oficialment, almenys als Estats Units, les persones transsexuals ja no són catalogades com malaltes mentals.

     Aquesta és la primera gran victòria de la lluita del moviment STP i, evidentment, no serà l’última. Lamentablement, segueix sent necessari reivindicar el dret de tota persona a decidir el seu sexe sense ser considerada per això de manera patològica. Així, per exemple, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) encara considera la transsexualitat com una malaltia, sota el nom de “Trastorn d’Identitat Sexual“, que apareix en la seva eina de diagnòstic, anomenada ICM-10.

     A més a més, les persones transsexuals continuen sent objecte d’estigma i discriminació. Una dada que ho comprova és el fet que aproximadament el 80% de les mateixes es troben a l’atur.

     A l’Estat espanyol hi ha unes 12.000 persones transsexuals. Aquí, el dret a sentir-se home o dona, amb independència del cos amb el qual s’hagi nascut, està reconegut legalment des de l’any 2007. Això vol dir que se’ls atorga el dret a canviar de nom i a sol·licitar les operacions de canvi de sexe. Ara bé, en aquest país oficialment segueixen sent etiquetades com a persones mentalment malaltes.

     Per què des d’ActivaMent hem decidit unir-nos a la lluita per la despatologització de la transsexualitat? En primer lloc, perquè NO és un trastorn mental. El que produeix patiment no és l’orientació sexual, sinó la discriminació i els prejudicis dels que són objecte les persones transsexuals. I, a més a més, perquè totes les formes de discriminació i marginació generen patiment psicològic. Per tant, encara que la nostra principal àrea de treball i els nostres objectius tenen a veure amb el món de la salut mental i les persones amb l’experiència del trastorn mental, entenem com a pròpies totes les lluites contra aquestes injustícies.

     Des d’aquest petit espai virtual animem a totes les entitats que treballen en l’àmbit de la salut mental a unir-se, com nosaltres, a la campanya Stop Trans Pathologization. Unint forces entre els diferents col·lectius discriminats podem millorar les nostres condicions de vida i acabar amb tants prejudicis i estereotips erronis que ens afecten.

Comentarios: