És important que les persones amb problemes de salut mental actuem de totes les formes possibles per a sentir-nos bé. No només és la medicació el remei per als nostres problemes.