Aquests són temps durs. I per nosaltres és probable que siguin pitjors que pels altres. El nostre nivell de vida baixa. Una associació cultural a la que assistien companys meus ha tancat.