Es parla molt de l’estigma social i de l’autoestigma, de com la societat discrimina a les persones que tenim un trastorn mental i de les pròpies barreres, les que un mateix es crea.