X

ActivaMent, una manera de Ser i de Fer

Més enllà dels nostres objectius, hi ha algunes característiques que fan d’ActivaMent una associació única dins el món de la Salut Mental de Catalunya:

Actuem en Primera Persona

Som una entitat constituïda, organitzada i dirigida per, i per a, persones amb l’experiència del trastorn mental.

Acceptem la col·laboració de totes les persones, amb o sense un diagnòstic, que vulguin lluitar contra les injustícies que hi ha en el món de la salut mental, però l’organització, direcció i presa de decisions d’ActivaMent hi és a càrrec de qui hem viscut o vivim amb un trastorn mental.

Funcionem Sense Diferències de Jerarquies

Som una organització horitzontal, a la qual la veu de totes i cadascunes de les persones sòcies té la mateixa validesa i importància, ocupi o no un càrrec dintre de l’associació.

A ActivaMent, les reunions i les instàncies de presa de decisions són obertes i la informació necessària per a decidir acuradament és accessible per a tots els membres de l’associació. Així, la direcció i responsabilitat es comparteixen entre tots els socis i sòcies, enlloc d’estar centralitzada tan sols en la Junta Directiva o en els òrgans de govern.

Estem Oberts a la Diversitat de Veus

A la nostra associació estem oberts i fomentem que cada persona pugui fer sentir la seva pròpia veu, les seves idees i les seves propostes.

Des d’ActivaMent no pretenem ser la veu del nostre col·lectiu, simplement perquè això és impossible: no hi ha una veu única, sinó múltiples i diverses. Com succeeix a la política o a qualsevol altre àmbit, cada persona pot defensar idees i valors molt diferents. En aquest sentit, el nostre objectiu és oferir la força d’un altaveu, per a que les paraules de cadascú tinguin més ressò.

Treballem per l’Empoderament de les Persones amb Trastorn Mental

Des d’ActivaMent oferim un espai per a recuperar i/o desplegar la capacitat de presa de decisions, la ciutadania activa i per a ser agents actius de la pròpia vida.

Empoderar-se no vol dir “fer un curs d’empoderament” a on s’expliqui què significa el concepte, ni tampoc fer algun exercici aïllat en un context lúdic. Per contra, l’empoderament requereix d’una pràctica quotidiana a on cadascú/na pugui desplegar les seves pròpies capacitats i prendre les regnes de la seva vida.

Funcionem amb un Sistema de Democràcia Directa

En la nostra associació les decisions es prenen de manera assembleària, amb la veu i el vot de tots els socis i sòcies que vulguin participar-hi. El nostre és un sistema de responsabilització personal i col·lectiva, i no pas un sistema de delegació de responsabilitats.

El dret de votar cada 4 o 5 anys o, en el millor dels casos, de participar en l’aprovació anual dels pressupostos de l’entitat, és un exercici molt limitat de ciutadania activa i, sovint, contrari a l’empoderament. Des d’ActivaMent entenem que la presa de decisions és un element fonamental per a l’aprenentatge de la ciutadania activa i per a l’empoderament de les persones. Per tant, s’ha de fomentar la participació dels socis i sòcies en totes i cadascuna de les decisions estratègiques  de l’entitat.

Ens Autofinancem i Autogestionem

La nostra associació és autònoma e independent de les administracions públiques i d’altres entitats, també en termes econòmics. El 100% del nostre finançament prové de les quotes i donatius de les persones sòcies i amigues d’ActivaMent. Igualment, totes i cadascuna de les persones que treballen a la nostra entitat ho fan com a voluntaris/es, sense percebre cap remuneració.

L’autonomia financera i l’autogestió de la nostra entitat són fonamentals com a exercici institucional d’empoderament de les persones que fem ActivaMent.

Treballem amb Perspectiva de Gènere

En el món de la salut mental la discriminació que viuen les dones és doble: per ser dona i per tenir un trastorn mental. Això es tradueix en menys oportunitats de recuperació i reinserció social. A la nostra tasca quotidiana treballem per a revertir aquesta situació.

Ara bé, treballar amb perspectiva de gènere no vol dir, tan sols, prendre cura de les expressions que s’utilitzen o de la distribució de càrrecs dins de l’associació. Aquestes són tasques necessàries però no suficients. A més a més, cal no funcionar amb estructures de poder patriarcals ni amb l’anacrònic model d’un líder i els seus seguidors/subordinats. Són les estructures de les institucions i les dinàmiques socials, més que no pas les persones, les que reprodueixen el patriarcat.

Ens Solidaritzem amb altres Col·lectius Discriminats

A ActivaMent, ens solidaritzem, col·laborem i treballem en xarxa amb altres col·lectius de persones que són objecte de prejudicis i discriminació.

Totes les formes de discriminació i marginació generen patiment psicològic. Per tant, tot i que la nostra principal àrea de treball i els nostres objectius tenen a veure amb el món de la salut mental i les persones amb l’experiència del trastorn mental, entenem com a pròpies totes les lluites contra aquestes injustícies.

Back to Top