X

ActivaMent, Salut Mental en 1ª Persona

Qui Som ActivaMent Catalunya Associació?

Som un grup de persones que passem o hem passat l’experiència del trastorn mental i que ens organitzem per a participar com agent actiu en l’àmbit de la salut mental de Catalunya.

Hem decidit constituir-nos com associació per millorar la qualitat de vida de totes i cadascunes de les persones del nostre col·lectiu i per fer d’aquesta una societat més justa i inclusiva.

Per a què una nova Associació a Catalunya?

A l’àmbit de la salut mental de Catalunya hi ha moltes entitats i serveis de salut mental, inclouen diverses associacions i federacions. Aleshores, algunes persones podrien preguntar-se: per a què constituir una nova associació?

La majoria de les persones que constituïm ActivaMent, sinó totes, hem passat per diverses entitats i serveis. D’aquesta experiència prèvia hem arribat a la conclusió que existeix la necessitat de crear una associació feta per i per a nosaltres, amb nosaltres, inclusiva, realment democràtica i que no sigui contradictòria amb les necessitats de les persones que passem o hem passat l’experiència del trastorn mental.

Quins són els Objectius d’ActivaMent?

Des de la nostra associació, ens posem en peu per a:

Atorgar veu al nostre col·lectiu davant de les administracions i les institucions.

Defensar els nostres drets i deures.

Col·laborar, com agent actiu, amb els serveis i d’altres institucions de salut mental de Catalunya.

Lluitar contra l’estigma i l’autoestigma que patim les persones que hem estat diagnosticades amb un trastorn mental.

Fomentar l’empoderament de les persones del nostre col·lectiu.

Oferir-nos recolzament mutu.

Des d’aquest petit espai, tendim la mà a totes les persones que, siguin o no del nostre col·lectiu, desitgin un món millor i comparteixen la nostra il·lusió de fer la nostra societat més inclusiva i justa.

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya. – CIF: G65671828

Back to Top