X

ActivaMent, Salut Mental en 1ª Persona

Qui Som ActivaMent Catalunya Associació?

ActivaMent Catalunya Associació, col·lectiu actiu de persones amb l’experiència del trastorn mental, som una entitat constituïda, gestionada i dirigida per les pròpies persones diagnosticades d’un problema de salut mental.

Ens hem constituït com associació per millorar la qualitat de vida de les persones del nostre col·lectiu i per fer la nostra societat més justa i inclusiva. Vam néixer a l’Octubre de 2011. Estem reconeguts per la Generalitat de Catalunya i considerats com a Entitat de Caràcter Social.

Quins són els Objectius d’ActivaMent?

Des de la nostra associació, ens posem en peu per a:

Atorgar veu al nostre col·lectiu davant de les administracions i les institucions.

Defensar els nostres drets i deures.

Col·laborar, com agent actiu, amb els serveis i d’altres institucions de salut mental de Catalunya.

Lluitar contra l’estigma i l’autoestigma que patim les persones que hem estat diagnosticades amb un trastorn mental.

Fomentar l’empoderament de les persones del nostre col·lectiu.

Oferir-nos recolzament mutu.

Des d’aquest petit espai, tendim la mà a totes les persones que, siguin o no del nostre col·lectiu, desitgin un món millor i comparteixen la nostra il·lusió de fer la nostra societat més inclusiva i justa.

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya. – CIF: G65671828

Back to Top