X

Pla Estratègic 2018 – 2022

El present document és una resposta a la necessitat de comptar amb una orientació per al treball que desenvolupem a la nostra entitat i és un recurs fonamental per garantir la sostenibilitat i bon funcionament d’ActivaMent.

Fer un nou pla era una necessitat degut al ràpid creixement viscut per l’associació els últims anys, en els quals se’ns han obert nous horitzons, hem arribat a nous territoris i comptem amb noves línies d’acció. La nostra realitat actual requeria tornar a fer un procés col·lectiu de reflexió per definir el camí a seguir. Es feia necessari respondre novament a les preguntes bàsiques de qui som, què fem, com funcionem i per a què treballem.

El Pla Estratègic 2018 – 2022 ens presenta l’ideari, els objectius i les línies d’acció que la nostra entitat desenvoluparà els propers 5 anys. Aquest document ens serveix com guia i referència de treball, tant a nivell global de l’entitat, com per als diferents equips i delegacions territorials. El Pla també ens permet disposar de criteris que facilitin fer el seguiment i avaluació del treball realitzat.

Aquí podeu descarregar el: Pla Estratègic 2018 – 2022

Back to Top