X

Materials del Manual per a la Recuperació i Autogestió del Benestar

Els presents materials han estat elaborats per ActivaMent Catalunya Associació, per al projecte Activa’t per la Salut Mental, de la Federació Salut Mental Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Federació Veus.

El Manual per a la Recuperació i Autogestió del Benestar és una eina pràctica, un recurs dissenyat per ajudar-nos a tenir una millor salut mental i més satisfacció amb la pròpia vida. Ens ofereix informació, orientació i tota una sèrie d’estratègies que es poden fer servir per elaborar un propi pla personalitzat per a fer front al patiment psicològic que de vegades (o sovint) hem de travessar a la nostra vida i per portar endavant un procés de recuperació, al nostre propi ritme i d’acord a les pròpies preferències.

Una característica distintiva és que està elaborat per afavorir l’autodeterminació i el respecte per les nostres preferències. El manual ens presenta estratègies que altres persones amb experiències de patiment psicològic han fet servir per recuperar-se. Ha estat elaborat a través d’un procés participatiu del que han format part més de 300 persones.

Aquí pots imprimir-ho: Manual per a la Recuperació i Autogestió del Benestar.

El Quadern personal de treball: mapejant el meu benestar és una eina pràctica que ens facilita la identificació, organització i gestió de les estratègies i recursos que les persones tenim al nostre abast per elaborar el nostre propi Pla personalitzat de recuperació i benestar.

Està pensat per afavorir l’autodeterminació i per promoure la co-responsabilització en la millora de la nostra vida. El quadern no ens diu què hem de fer o què no hem de fer, sinó que ens orienta per trobar i treure profit dels recursos dels que disposem. Cadascuna de nosaltres farem servir aquestes eines d’acord a les pròpies necessitats.

Aquí pots imprimir el: Quadern personal de treball: mapejant el meu benestar.

A continuació, us presentem els documents de la recerca prèvia, realitzada per l’elaboració dels nous materials:

Back to Top