X

Guia de Drets en Salut Mental

La guia és un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l’àmbit de la salut mental. Partint de la realitat del nostre territori, cerca facilitar l’exercici dels nostres drets. El document s’adreça a totes les persones implicades en els processos de recuperació i al públic en general, ja que la salut mental ens implica d’una manera quotidiana.

S’estructura al voltant dels articles de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i inclou testimonis rellevants de persones afectades, professionals i familiars que reflecteixen l’estat dels diferents drets al nostre territori. A més, indica maneres d’exercir cada un dels drets en qüestió i incorpora un apartat de recursos amb associacions d’interès i documents d’utilitat.

Un material elaborat per ActivaMent Catalunya Associació, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, per a la Federació Veus. Gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, el programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea i la Fundació Grifols.

Aqui pots descarregar la Guia:

Back to Top