X

Documents: Memòries, Formacions i Investigació

A aquest apartat podràs trobar tota la documentació produïda per ActivaMent Catalunya Associació, dividida segons les seves característiques:

1-   Memòries de Projectes

2-   Material Didàctic

3-   Estudis i Investigació

Tots els nostres documents estan elaborats sota llicència Creative Commons, la qual cosa significa que pots descarregar-los, compartir-los i utilitzar-los lliurement, amb la única condició de citar el seu origen i autoria.

Memòria de Projectes

Aquest document presenta les diverses activitats, projectes i àrees de gestió de la nostra entitat. Aquí podràs trobar dades quantitatives i qualitatives del desenvolupament anual de l’associació. Tot il·lustrat amb gràfics i fotografies de les persones que portem endavant ActivaMent.

Material Didàctic

En aquest apartat trobaràs tot el material didàctic que utilitzem en les diferents formacions i tallers que oferim des d’ActivaMent, El material està disponible per a ser descarregat i utilitzat lliurement.

Estudis i Recerca

En aquest apartat, anirem presentant-vos els estudis i les investigacions fetes des d’ActivaMent i/o pels membres de la nostra entitat, relatius a temes de salut mental, les persones del nostre col·lectiu, la discriminació per motius de salut mental, els moviments associatius, etc.

Back to Top