X

Materials: Recerca, Guies i Manuals

A aquest apartat podràs trobar tota la documentació produïda per ActivaMent Catalunya Associació, tant els elaborats de manera interna, com els realizats per encàrrec per altres entitats o projectes. Els materials publicats són:

1. Guia de Drets en Salut Mental

2. Guia de Grups d’Ajuda Mútua

3. Materials Associatius

Tots els nostres documents estan elaborats sota llicència Creative Commons, la qual cosa significa que pots descarregar-los, compartir-los i utilitzar-los lliurement, amb la única condició de citar el seu origen i autoria.

Back to Top